Kon Tum 98,1 % học sinh đi học trong ngày thứ 2 đến trường

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kon Tum 98,1 % học sinh đi học trong ngày thứ 2 đến trường

Sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19, với sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, sự vào cuộc của các cấp và sự nỗ lực vận động của cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục.

Trong ngày thứ 2 đến trường (ngày 23/2/2021) sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19, tỉ lệ chuyên cần của học sinh toàn ngành đạt 98,1%, cụ thể: Cấp tiểu học đạt tỉ lệ 98,1% cấp THCS đạt 98,4% cấp THPT đạt 97,9 %.

Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo có hiệu quả công tác huy động sĩ số của học sinh ra lớp.

Dự kiến tỷ lệ chuyên cần của học sinh sẽ ổn định trong vài ngày tới.

Văn phòng Sở GDĐT Kon Tum