Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT, PTDTNT năm học 2023 – 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum chính thức diễn ra từ ngày 01 đến ngày 04/6, với 6.559 thí sinh đăng ký dự thi tại 25 Ban Coi thi với tổng số phòng thi là 315. Ban coi thi trường THPT Kon Tum có số thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất, với 619 học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã bố trí gần 1.020 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi.

Sau khi tập trung để làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi trong chiều ngày 01/6, các thí sinh dự thi môn Ngữ văn, Tiếng Anh vào ngày 02/6 và môn Toán vào sáng ngày 03/6. Riêng thí sinh dự thi vào trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành thi thêm các môn chuyên vào chiều ngày 03/6 và sáng ngày 04/6.

Thí sinh dự thi tại Ban coi thi Trường THPT Kon Tum kiểm tra thông tin trước khi vào học quy chế thi

Thông tin cụ thể về đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2023-2024 như sau:

Học sinh học lớp 9 năm học 2022-2023 tại các trường có cấp học THCS trên địa bàn tỉnh đăng ký dự tuyển trực tuyến hoặc trực tiếp tại trường đang học; thí sinh tốt nghiệp THCS tại các trường THCS ngoài tỉnh đăng ký dự tuyển trực tiếp tại các trường dự tuyển; thí sinh tự do tốt nghiệp THCS các năm học trước đăng ký dự tuyển trực tiếp tại trường đã tốt nghiệp THCS.

– Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành được đăng ký xét tuyển vào tối đa 02 nguyện vọng vào các lớp chuyên (xếp thứ tự ưu tiên nguyện vọng 1, nguyện vọng 2). Thí sinh dự tuyển vào lớp chuyên nào phải dự thi bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên đó. Ngoài ra, thí sinh được đăng ký:

+ Tối đa 02 nhóm môn lựa chọn của Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum (xếp thứ tự ưu tiên nguyện vọng 1, nguyện vọng 2);

+ Tối đa 03 nguyện vọng xét tuyển vào các các nhóm môn lựa chọn của trường THPT, trường Phổ thông DTNT huyện (diện không hưởng chế độ nội trú) theo địa bàn tuyển sinh và được xếp thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 3.

– Thí sinh không trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành được sử dụng kết quả thi các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh để tiếp tục xét tuyển vào Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum, các trường THPT, Phổ thông DTNT còn lại theo nguyện vọng đã đăng ký.

– Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trường Phổ thông DTNT tỉnh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng xét tuyển vào 03 nhóm môn lựa chọn của Trường (được xếp thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 3). Ngoài ra, thí sinh được đăng ký:
+ Tối đa 03 nguyện vọng xét tuyển vào các nhóm môn lựa chọn của trường Phổ thông DTNT huyện (diện hưởng chế độ nội trú) theo địa bàn tuyển sinh (được xếp thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 3);

+ Tối đa 03 nguyện vọng xét tuyển vào các nhóm môn lựa chọn của trường THPT (trừ Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum), trường Phổ thông DTNT huyện theo địa bàn tuyển sinh (diện không hưởng chế độ nội trú), được xếp thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 3.

– Thí sinh đăng ký dự thi tuyển vào Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng xét tuyển vào 02 nhóm môn lựa chọn của Trường (xếp thứ tự ưu tiên nguyện vọng 1, nguyện vọng 2) và tối đa 03 nguyện vọng xét tuyển vào các nhóm môn lựa chọn của trường THPT, trường Phổ thông DTNT huyện theo địa bàn tuyển sinh (diện không hưởng chế độ nội trú), được xếp thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 3.

– Thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường Phổ thông DTNT huyện (diện hưởng chế độ nội trú) được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng xét tuyển vào các nhóm môn lựa chọn của Trường, được xếp thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 3 và tối đa 03 nguyện vọng xét tuyển vào các nhóm môn lựa chọn của trường THPT (trừ Trường Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum), trường Phổ thông DTNT huyện theo địa bàn tuyển sinh (diện không hưởng chế độ nội trú), được xếp thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 3.

– Thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường THPT còn lại, trường Phổ thông DTNT huyện (diện không hưởng chế độ nội trú) được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng xét tuyển vào các nhóm môn lựa chọn của cùng một trường hoặc các trường khác (trừ Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum) thuộc địa bàn tuyển sinh và được xếp thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 3.

– Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển sinh vào Trường Phổ thông DTNT tỉnh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum: Thí sinh đăng ký xét tuyển sinh vào trường nào phải dự thi tại trường đó.

– Đối với các thí sinh còn lại: Thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường nào phải dự thi tại trường đó.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT, PTDTNT trên địa bàn tỉnh năm học 2023-2024 là 5806 học sinh, riêng trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành là 270 chỉ tiêu. Sau khi có kết quả thi, thí sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.

Công tác tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 có một số điểm mới so với năm học 2022 – 2023. Đó là:

– Về công tác đăng ký dự thi: Tổ chức đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến, các trường có cấp THCS chịu trách  nhiệm về tính chính xác của hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi của học sinh học tại trường.

– Về công tác tổ chức thi: Kỳ thi được tổ chức sớm hơn 11 ngày so với năm học 2022 – 2023 (13/6/2022). Tổ chức một kỳ thi tuyển sinh chung cho các trường nhằm giảm áp lực Kỳ thi cho thí sinh dự tuyển vào trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (năm học 2022 – 2023, trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng). Thí sinh dự tuyển vào trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành được đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào môn chuyên thứ hai (các môn chuyên được bố trí thi thành 02 buổi).

– Về công tác chấm thi: Sở GDĐT tổ chức chấm chung tại tỉnh cho toàn bộ bài thi của thí sinh (năm học 2022 – 2023, mỗi huyện (thành phố) được tổ chức một Hội đồng chấm thi).

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao, các Ban coi thi đã chủ động, phối hợp chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, hậu cần; bố trí các điều kiện đảm bảo cho cán bộ, giáo viên và thí sinh dự thi, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông…

                                                                  TM-VD (VP)