Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đối thoại với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh Kon Tum, năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Chương trình công tác trọng tâm năm học 2022-2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). Sáng ngày 5/5 Sở GDĐT tổ chức Chương trình đối thoại  trực tuyến giữa Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh Kon Tum, năm 2023. TS. Phạm Thị Trung-TUV-Giám đốc Sở GDĐT chủ trì đối thoại, TS. Đoàn Thành Nhân-Phó Giám đốc Sở GDĐT; ThS. Đinh Thị Lan – Phó Giám đốc Sở đồng chủ trì.

Tham dự Chương trình đối thoại có đồng chí Nguyễn Thị Ai – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh; Trưởng và Phó các đơn vị hành chính thuộc Sở; Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, 02 giáo viên mỗi đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng, Phó phòng GDĐT các huyện, thành phố; Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và 02 giáo viên các đơn vị trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc phòng GDĐT

 TS. Phạm Thị Trung-TUV – Giám đốc Sở GDĐT phát biểu khai mạc tại buổi đối thoại

Với chủ đề “Chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. Chương trình đối thoại là dịp để các đơn vị  trao đổi ý kiến, lắng nghe và nắm bắt, cập nhật những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chế độ, chính sách đối với viên chức của Ngành Giáo dục và Đào tạo. Qua đó, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bày tỏ nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và chủ trương, chính sách của Ngành.

Thông qua đối thoại, Lãnh đạo Sở GDĐT nắm bắt nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Tại Chương trình có 50 câu hỏi, nhóm câu hỏi của các đơn vị xoay quanh các vấn đề về: Chế độ, chính sách về tiền lương và phụ cấp; công tác bố trí, phân công nhiệm vụ giáo viên; thực hiện quy trình quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; công tác triển khai và kết quả thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo tại đơn vị; công tác đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức; công tác thi đua, khen thưởng.

Phát biểu tại Chương trình đối thoại, Giám đốc Sở GDĐT Phạm Thị Trung ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, mang tính xây dựng của đại diện nhà giáo, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh; các kiến nghị chính đáng được Sở GDĐT, xem xét, trả lời thẳng thắng một cách nghiêm túc, rõ ràng.

                                                    Trà My-Văn Dũng