Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành giáo dục tổ chức phát động chương trình nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 07/6, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo  và Công đoàn ngành giáo dục tổ chức phát động chương trình nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19” trên Cổng thông tin điện tử của ngành

Lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo và Công đoàn ngành giáo dục nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Chương trình nhằm kêu gọi, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành giáo dục, đóng góp kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID -19, huy động nguồn lực xã hội để người dân, trong đó có công nhân lao động có thể tiếp cận với vắc-xin sớm nhất. Số tiền ủng hộ sẽ được sử dụng cho công tác phòng, chống dịch, trong đó ưu tiên đóng góp vào Quỹ vắc-xin để mua vắc-xin cho các đối tượng chính sách, người nghèo, công nhân lao động, góp phần kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng của nhân dân.

Theo đó, Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành giáo dục chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp Covid NK gửi 1408 để đóng góp cho Quỹ vắc xin phòng COVID-19 Việt Nam.

N là số bất kỳ từ 1 đến 2.000, K là đơn vị nghìn đồng. Ví dụ, soạn tin Covid 20K nghĩa là thuê bao ủng hộ 20.000 đồng cho chương trình. Lưu ý, giữa cú pháp Covid và NK có dấu cách.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tuyên truyền sâu rộng tới công chức, viên chức và người lao động nắm vững mục đích, ý nghĩa, tùy theo điều kiện cụ thể, nhiệt tình nhắn tin ủng hộ chương trình rất giàu tính nhân văn và cấp thiết này. Các đơn vị thực hiện công khai, minh bạch các khoản kinh phí thu được, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật để thiết thực phòng, chống dịch COVID -19.

“Mỗi tin nhắn ủng hộ không chỉ góp phần vào chương trình vắc-xin cho công nhân mà quan trọng hơn nữa, ý nghĩa hơn nữa chính là biểu hiện sinh động của tấm lòng nhân ái, sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng với anh chị em công nhân, người lao động trong lúc khó khăn, tạo động lực vật chất và tinh thần góp phần cùng cả nước kiểm soát, đẩy lùi được dịch bệnh vì sức khỏe của mình, của mọi người, vì sự an toàn của cộng đồng và xã hội”.