Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 27/7/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn 1033/SGDĐT-GDTrH về việc Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.