Tập huấn triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dạy học và quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán cấp tiểu học

Lượt xem:

Đọc bài viết

 Ngày 30-31/8/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum tổ chức tập huấn trực tuyến triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dạy học và quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán. Tham dự tại điểm cầu Sở GDĐT có ThS. Huỳnh Thị Thu Vân, Trưởng phòng Mầm non – Tiểu học, Sở GDĐT; cán bộ, chuyên viên phòng Mầm non – Tiểu học.

Tham dự tập huấn tại các điểm cầu cá nhân có hơn 102 học viên, gồm: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách giáo dục tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các cơ sở giáo dục tiểu học.

Thông qua lớp tập huấn nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý tại các cơ sở giáo dục tiểu học. Đồng thời, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán trong công tác quản lý giáo dục và dạy học trên không gian mạng, phát huy và tổ chức triển khai các hoạt động qua hình thức dạy học trực tuyến; đổi mới hình thức dạy học trực tuyến thông qua tương tác với người học phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI LỚP TẬP HUẤN