THEO DÕI THỰC ĐƠN ĂN HÀNG NGÀY CỦA CÁC TRƯỜNG PTDTNT

Lượt xem:

Đọc bài viết

Cập nhật thông tin thực đơn ăn hàng ngày  trường PT DTNT 

STT Đơn vị Ghi chú
1 Trường PT DTNT tỉnh
2 Trường PTDTNT huyện Đăk Hà
3 Trường PTDTNT huyện Đăk Tô
4 Trường PTDTNT huyện Tu Mơ Rông
5 Trường PTDTNT huyện Đăk Glei
6 Trường PTDTNT huyện Kon Plông
7 Trường PTDTNT huyện Kon Rẫy
8 Trường PTDTNT huyện Sa Thầy
9 Phân hiệu Trường PTDTNT tỉnh tại huyện Ia H’Drai