THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM THI VÀ ĐIỀU CHỈNH LỊCH XÉT TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 VÀ KẾT QUẢ CHẤM KIỂM TRA TUYỂN SINH LỚP 6, NĂM HỌC 2024 – 2025

Lượt xem:

Đọc bài viết

ĐƯỜNG LINK TRA CỨU KẾT QUẢ LỚP 10: http://diemthits10.kontum.edu.vn/

ĐƯỜNG LINK TRA CỨU KẾT QUẢ LỚP 6: http://diemthits6.kontum.edu.vn