Thông báo tình hình dịch bệnh (số 40) về trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 từ thứ 88 đến 91 và trường hợp mắc COVID-19 từ thứ 135 đến 139 tại tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết