Thông báo tình hình dịch bệnh (số 42) về trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 thứ 96 và trường hợp mắc COVID-19 thứ 141, 142 tại tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết