Thông tin quỹ học bổng Lương Văn Can

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hiện Quỹ Lương Văn Can đang tìm kiếm các ứng viên xuất sắc để trao học bổng (năm học 2021-2022) dành cho các học sinh ưu tú, ưu tiên học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, khuyết tật, thuộc dân tộc thiểu số hoặc ở vùng sâu, vùng xa.

Sở GDĐT đề nghị các đơn vị đăng tải và thông tin đến toàn thể học sinh và phụ huynh biết đăng ký.

FaceBook Fanpage: https://www.facebook.com/NganhGDkontum