Tổ chức các hoạt động Chào mừng kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, trung tâm GDNN-GDTX các huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý triển khai đúng theo yêu cầu của Công văn số 422, ngày 17/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum