Tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 (năm 2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS HCM, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong, tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 (năm 2020) cho tất cả học sinh Việt Nam dưới 15 tuổi (tính đến 31/12/2019).

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm./.