Tuyên truyền lợi ích của dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để góp phần tuyên truyền, vận động người dân sử dụng tiện ích của dịch vụ công trực tuyến và việc gửi hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đề nghị các cơ sở giáo dục tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động biết và thực hiện theo hướng dẫn của 02 Video về cải cách hành chính do Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum phối hợp xây dựng.