Về việc hỗ trợ dang phát thông tin phòng chống Covid-19 ngày 19.7.2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để chủ động trong công tác phòng chống, phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ dịch bệnh COVID-19 có thể xâm nhập vào địa bàn tỉnh, Sở GDĐT đề nghị các cơ sở giáo dục hỗ trợ dang phát thông tin phòng chống Covid-19 ngày 19/7/2021 của Sở Y tế theo nội dung công văn sau: