Bàn giao 500 máy tính bảng cho các trường phổ thông từ chương trình ” Sóng và máy tính cho em” do UNICEF Việt Nam tài trợ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều ngày 06/01/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức bàn giao 500 máy tính bảng cho các trường phổ thông có điều kiện khó khăn trên địa bàn thành phố Kon Tum từ chương trình ” Sóng và máy tính cho em” do Unicef Việt Nam tài trợ.

Tham dự buổi bàn giao máy tính có TS. Phạm Thị Trung – TUV – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Sở, lãnh đạo Phòng Giáo dục Mầm non – Tiểu học;  Ông Thái Khắc Hòa – Trưởng phòng GDĐT thành phố Kon Tum, Hiệu trưởng và nhân viên 10 trường thuộc Phòng GDĐT thành phố Kon Tum được chọn phân bổ máy tính bảng.

Hình ảnh tại buổi bàn giao 500 máy tính bảng

UNICEF Việt Nam tài trợ 500 máy tính bảng cho Sở GDĐT tỉnh Kon Tum được thực hiện từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Số máy tính này là tài sản của cơ sở giáo dục,được quản lý lại thư viện nhà trường,cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn mượn để học trực tuyến trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hoặc khi có thiên tai xảy ra.

TS. Phạm Thị Trung – TUV – Giám đốc Sở GDĐT phát biểu tại buổi bàn giao máy tính bảng

Tại buổi bàn giao máy tính, TS. Phạm Thị Trung đề nghị Phòng GDĐT thành phố cần xây dựng quy chế sử dụng và bảo quản thiết bị được tài trợ; các máy tính được quản lý tại thư viện các trường đảm bảo an toàn, thực hiện linh hoạt cho học sinh mượn để học trực tuyến trong tình hình dịch bệnh COVID-19 hoặc khi có thiên tai xảy ra.

Ông Thái Khắc Hòa – Trưởng phòng GDĐT Thành phố phát biểu tải buổi bàn giao máy tính

Cũng tại buổi bàn giao máy tính bảng, Ông Thái Khắc Hòa – Trưởng phòng GDĐT Thành phố Kon Tum cảm ơn sự quan tâm và tạo điều kiện của Lãnh đạo Sở GDĐT và hứa sẽ đưa số máy tính bảng được Sở GDĐT phân bổ do Unicef Việt Nam tài trợ về các trường sử dụng đúng mục đích, các máy tính bảng sẽ được quản lý tại thư viện các trường đảm bảo an toàn sử dụng lâu dài.

Danh sách 10  các trường phổ thông khó khăn được nhận máy tính bảng đợt 1 gồm: