Thông báo số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử công vụ của Sở GDĐT tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 21/3/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 74/TB-SGDĐT về số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử công vụ của Sở GDĐT tỉnh Kon Tum.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.