Thông báo số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử công vụ của Sở GDĐT tỉnh Kon Tum

Thông báo số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử công vụ của Sở GDĐT tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Ngày 21/3/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 74/TB-SGDĐT về số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử công vụ của Sở GDĐT tỉnh Kon Tum. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2024

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2024

Lượt xem:

Ngày 14/3/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Báo cáo số 109/BC-SGDĐT về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2024. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Báo cáo về công tác thanh tra Quý I năm 2024

Báo cáo về công tác thanh tra Quý I năm 2024

Lượt xem:

Ngày 14/3/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Báo cáo số 108/BC-SGDĐT về công tác thanh tra Quý I năm 2024. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra do Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2023

Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra do Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2023

Lượt xem:

Ngày 19/01/2024 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 54/TB-SGDĐT về việc Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra do Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2023. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2023-2024

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2023-2024

Lượt xem:

1. Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2023-2024 2. Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024 3. Phụ lục 1 – Danh sách thí sinh trúng tuyển 4. Phụ lục 2 – Danh sách thí sinh không trúng tuyển [...]
Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2023-2024

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2023-2024

Lượt xem:

1. Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2023-2024 2.  THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2023-2024 3. Báo cáo [...]
Thông báo về việc nộp lệ phí đăng ký tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2023-2024

Thông báo về việc nộp lệ phí đăng ký tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2023-2024

Lượt xem:

1. Thông báo về việc nộp lệ phí đăng ký tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2023-2024 2. đẩy mạnh việc nộp hồ sơ trực tuyến; thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính và sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum 3. Phụ lục hướng dẫn [...]
Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Lượt xem:

[...]
Khung thời gian năm học 2023- 2024 của học sinh Kon Tum

Khung thời gian năm học 2023- 2024 của học sinh Kon Tum

Lượt xem:

 Ngày 11/8/2023, UBND tỉnh Kon Tum vừa có Quyết định 380/QĐ-UBND về việc ban hành khung hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với cấp mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum Theo đó, khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon [...]
Báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra 6 tháng đầu năm 2023

Lượt xem:

Ngày 13/6/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã Báo cáo số 289/BC-SGDĐT về việc thực hiện kết luận thanh tra 6 tháng đầu năm 2023. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm 2023.

Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm 2023.

Lượt xem:

Ngày 13/6/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Báo cáo số 287/BC-SGDĐT về việc báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm 2023. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2023

Lượt xem:

Ngày 13/6/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Báo cáo số 285/BC-SGDĐT về việc báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2023. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023

Lượt xem:

1. Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023 2. Phụ lục 1 – Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục Và Đào tạo năm học 2022-2023 3. Phụ lục – Danh sách thí sinh không trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục Và Đào tạo năm học [...]
Kế hoạch tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2023 -2024

Kế hoạch tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2023 -2024

Lượt xem:

Ngày 03/4/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum ban hành Kế hoạch số 49/KH-SGDĐT về tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2023 -2024, chi tiết tại file đính kèm. [...]
Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022 – 2023

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

1. Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022 – 2023 2.  DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC [...]
Báo cáo công tác thanh tra quý I năm 2023

Báo cáo công tác thanh tra quý I năm 2023

Lượt xem:

Ngày 17/3/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Báo cáo số 93/BC-SGDĐT về việc báo cáo công tác thanh tra quý I năm 2023. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC quý I năm 2023

Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC quý I năm 2023

Lượt xem:

Ngày 17/3/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC quý I năm 2023. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Trang 1 / 3123 »