Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2023-2024

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2023-2024

Lượt xem:

1. Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2023-2024 2. Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024 3. Phụ lục 1 – Danh sách thí sinh trúng tuyển 4. Phụ lục 2 – Danh sách thí sinh không trúng tuyển [...]
Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2023-2024

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2023-2024

Lượt xem:

1. Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2023-2024 2.  THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2023-2024 3. Báo cáo [...]
Thống báo về việc nộp lệ phí đăng ký tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2023-2024

Thống báo về việc nộp lệ phí đăng ký tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2023-2024

Lượt xem:

1. Thông báo về việc nộp lệ phí đăng ký tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2023-2024 2. đẩy mạnh việc nộp hồ sơ trực tuyến; thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính và sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum 3. Phụ lục hướng dẫn [...]
Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Lượt xem:

[...]
Khung thời gian năm học 2023- 2024 của học sinh Kon Tum

Khung thời gian năm học 2023- 2024 của học sinh Kon Tum

Lượt xem:

 Ngày 11/8/2023, UBND tỉnh Kon Tum vừa có Quyết định 380/QĐ-UBND về việc ban hành khung hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với cấp mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum Theo đó, khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon [...]
Báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra 6 tháng đầu năm 2023

Lượt xem:

Ngày 13/6/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã Báo cáo số 289/BC-SGDĐT về việc thực hiện kết luận thanh tra 6 tháng đầu năm 2023. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm 2023.

Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm 2023.

Lượt xem:

Ngày 13/6/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Báo cáo số 287/BC-SGDĐT về việc báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm 2023. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2023

Lượt xem:

Ngày 13/6/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Báo cáo số 285/BC-SGDĐT về việc báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2023. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023

Lượt xem:

1. Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023 2. Phụ lục 1 – Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục Và Đào tạo năm học 2022-2023 3. Phụ lục – Danh sách thí sinh không trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục Và Đào tạo năm học [...]
Kế hoạch tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2023 -2024

Kế hoạch tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2023 -2024

Lượt xem:

Ngày 03/4/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum ban hành Kế hoạch số 49/KH-SGDĐT về tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2023 -2024, chi tiết tại file đính kèm. [...]
Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022 – 2023

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

1. Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022 – 2023 2.  DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC [...]
Báo cáo công tác thanh tra quý I năm 2023

Báo cáo công tác thanh tra quý I năm 2023

Lượt xem:

Ngày 17/3/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Báo cáo số 93/BC-SGDĐT về việc báo cáo công tác thanh tra quý I năm 2023. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC quý I năm 2023

Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC quý I năm 2023

Lượt xem:

Ngày 17/3/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC quý I năm 2023. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI VÒNG 1 VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO KẾT QUẢ THI VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI VÒNG 1 VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO KẾT QUẢ THI VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

 1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI VÒNG 1 VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO KẾT QUẢ THI VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022-2023 2.PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022-2023 3.  PHỤ LỤC 2. KẾT [...]
Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022-2023

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022-2023

Lượt xem:

1. Nội dung thông báo 2. Danh sách TS đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 1 3. Danh sách TS không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 1   [...]
Bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu

Bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu

Lượt xem:

Ngày 14/11/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu cho đồng chí Bùi Văn Minh. Tham dự có TS. Đoàn Thành Nhân-Phó Giám đốc Sở GDĐT; đồng chí Huỳnh Thời-Trưởng phòng TCCB; đồng chí Lê Châu Vân-Trưởng phòng GDTrH cùng tập thể Ban Giám hiệu, giáo viên, nhân viên Trường [...]
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 – 2023

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

1. Kế hoạch tuyển dụng: Tải tại đây 2. Phụ lục : Chỉ tiêu tuyển dụng: Tải tại đây 3. Phiếu đăng ký dự tuyển: Tải tại đây 4. Hướng dẫn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Tải tại đây 5. Hướng dẫn nộp lệ phí thi tuyển: Tải tại đây 6. Tài liệu ôn tập: 6.1. Danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức 2022: Tải tại [...]
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

1. Quyêt định 2. Phụ lục   Tải toàn bộ tại đây: QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm2023 của Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum [...]
Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023

Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023

Lượt xem:

Ngày 06/12/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 779/QĐ-SGDĐT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2023

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2023

Lượt xem:

Ngày 26/12/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 226/TB-SGDĐT về việc thông báo lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2023. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Trang 1 / 212 »