Báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra 6 tháng đầu năm 2023

Lượt xem:

Ngày 13/6/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã Báo cáo số 289/BC-SGDĐT về việc thực hiện kết luận thanh tra 6 tháng đầu năm 2023. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm 2023.

Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm 2023.

Lượt xem:

Ngày 13/6/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Báo cáo số 287/BC-SGDĐT về việc báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm 2023. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2023

Lượt xem:

Ngày 13/6/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Báo cáo số 285/BC-SGDĐT về việc báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2023. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023

Lượt xem:

1. Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023 2. Phụ lục 1 – Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục Và Đào tạo năm học 2022-2023 3. Phụ lục – Danh sách thí sinh không trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục Và Đào tạo năm học [...]
Kế hoạch tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2023 -2024

Kế hoạch tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2023 -2024

Lượt xem:

Ngày 03/4/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum ban hành Kế hoạch số 49/KH-SGDĐT về tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2023 -2024, chi tiết tại file đính kèm. [...]
Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022 – 2023

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

1. Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022 – 2023 2.  DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC [...]
Báo cáo công tác thanh tra quý I năm 2023

Báo cáo công tác thanh tra quý I năm 2023

Lượt xem:

Ngày 17/3/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Báo cáo số 93/BC-SGDĐT về việc báo cáo công tác thanh tra quý I năm 2023. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC quý I năm 2023

Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC quý I năm 2023

Lượt xem:

Ngày 17/3/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC quý I năm 2023. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI VÒNG 1 VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO KẾT QUẢ THI VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI VÒNG 1 VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO KẾT QUẢ THI VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

 1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI VÒNG 1 VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO KẾT QUẢ THI VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022-2023 2.PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022-2023 3.  PHỤ LỤC 2. KẾT [...]
Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022-2023

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022-2023

Lượt xem:

1. Nội dung thông báo 2. Danh sách TS đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 1 3. Danh sách TS không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 1   [...]
Bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu

Bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu

Lượt xem:

Ngày 14/11/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu cho đồng chí Bùi Văn Minh. Tham dự có TS. Đoàn Thành Nhân-Phó Giám đốc Sở GDĐT; đồng chí Huỳnh Thời-Trưởng phòng TCCB; đồng chí Lê Châu Vân-Trưởng phòng GDTrH cùng tập thể Ban Giám hiệu, giáo viên, nhân viên Trường [...]
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 – 2023

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

1. Kế hoạch tuyển dụng: Tải tại đây 2. Phụ lục : Chỉ tiêu tuyển dụng: Tải tại đây 3. Phiếu đăng ký dự tuyển: Tải tại đây 4. Hướng dẫn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Tải tại đây 5. Hướng dẫn nộp lệ phí thi tuyển: Tải tại đây 6. Tài liệu ôn tập: 6.1. Danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức 2022: Tải tại [...]
Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023

Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023

Lượt xem:

Ngày 06/12/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 779/QĐ-SGDĐT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2023

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2023

Lượt xem:

Ngày 26/12/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 226/TB-SGDĐT về việc thông báo lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2023. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022

Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022

Lượt xem:

Ngày 15/12/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Báo cáo số 475/BC-SGDĐT về việc báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./ [...]
Báo cáo công tác thanh tra năm 2022

Báo cáo công tác thanh tra năm 2022

Lượt xem:

Ngày 15/12/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Báo cáo số 474/BC-SGDĐT về việc báo cáo công tác thanh tra năm 2022. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Lượt xem:

Ngày 29/10/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 09/KL-SGDĐT về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường MN THSP Kon Tum năm học 2022-2023 Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kế hoạch thanh tra năm học 2022-2023

Kế hoạch thanh tra năm học 2022-2023

Lượt xem:

Ngày 25/9/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 565/QĐ-SGDĐT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm học 2022-2023. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2022

Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2022

Lượt xem:

Ngày 21/9/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 561/QĐ-SGDĐT về việc Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2022. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

Triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

Lượt xem:

Ngày 15 tháng 8 năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Văn bản số 3883 về việc triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022. Chi tiết văn bản tại đây. Hướng dẫn thanh toán trực tuyến:  Khuyến nghị, lưu ý đối với thí sinh khi thực hiện nộp trực tuyến lệ phí xét tuyển:  [...]
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Ngày 15/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum  đã ban hành Quyết định số  460/QĐ-UBND(CT) về  thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Quyết định 460) Theo Quyết định  460 thì thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên [...]
Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023

Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023

Lượt xem:

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, thời gian tựu trường sớm nhất sẽ trước 1 tuần. [...]
Hướng dẫn việc tổ chức thi, xét tuyển sinh vào lớp 10, đợt 2 năm học 2022-2023 đối với các trường THPT, PT DTNT

Hướng dẫn việc tổ chức thi, xét tuyển sinh vào lớp 10, đợt 2 năm học 2022-2023 đối với các trường THPT, PT DTNT

Lượt xem:

Ngày 26/7/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1437/SGDĐT-QLCL&GDCN về việc tổ chức thi, xét tuyển sinh vào lớp 10, đợt 2 năm học 2022-2023 đối với các trường THPT, PT DTNT (Gọi tắt là Công văn 1437). Theo Công văn 1437, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn việc tổ chức thi, xét tuyển sinh vào lớp 10, đợt 2 [...]
Trang 1 / 212 »