Kết luận thanh tra hoạt động DTHT ngoài nhà trường trên địa bàn huyện Đăk Hà và thành phố Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 06/6/2024, Thanh tra Sở GDĐT đã ban hành Kết luận thanh tra số 20/KL-TTr về việc thanh tra hoạt động DTHT ngoài nhà trường trên địa bàn huyện Đăk Hà và thành phố Kon Tum.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.