Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại trường THPT Quang trung

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại trường THPT Quang trung

Lượt xem:

Ngày 20/12/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 11/KL-SGDĐT về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại trường THPT Quang trung. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Phòng GDĐT huyện Ngọc Hồi

Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Phòng GDĐT huyện Ngọc Hồi

Lượt xem:

Ngày 20/12/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 10/KL-SGDĐT về việc thanh tra chuyên ngành tại Phòng GDĐT huyện Ngọc Hồi và các đơn vị trực thuộc Phòng năm học 2022-2023. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại Trường MN THSP Kon Tum

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại Trường MN THSP Kon Tum

Lượt xem:

Ngày 29/10/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 09/KL-SGDĐT việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại Trường MN THSP Kon Tum. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Lượt xem:

Ngày 29/10/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 09/KL-SGDĐT về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường MN THSP Kon Tum năm học 2022-2023 Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Thông báo kết quả kiểm tra

Thông báo kết quả kiểm tra

Lượt xem:

Ngày 22/8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 94/TB-SGDĐT về việc kết quả kiểm tra nội dung đơn thư kiến nghị, phản ánh tại Trường THPT Trường Chinh. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Kết luận thanh tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Lượt xem:

Ngày 01/7/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 05/KL-SGDĐT về việc kết quả thanh tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra

Kết luận thanh tra

Lượt xem:

Ngày 10/5/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-SGDĐT về việc thanh tra chuyên ngành tại Phòng GDĐT huyện Kon Plông và các đơn vị trực thuộc Phòng năm học 2021-2022. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Lượt xem:

Ngày 31/3/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-SGDĐT về việc việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, năm học 2021-2022. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Phòng GDĐT huyện Đăk Hà

Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Phòng GDĐT huyện Đăk Hà

Lượt xem:

Ngày 17/3/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-SGDĐT kết luận thanh tra chuyên ngành tại Phòng GDĐT huyện Đăk Hà và các đơn vị trực thuộc Phòng, năm học 2021-2022. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Glei

Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Glei

Lượt xem:

Ngày 08/01/2022, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 01/KL-SGDDT về việc thanh tra chuyên ngành Phòng GDĐT huyện Đăk Glei và các đơn vị trực thuộc Phòng, năm học 2021-2022. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Kết luận thanh tra công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Lượt xem:

Ngày 18/8/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 09/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.   [...]
Kết luận thanh tra công tác In sao đề thi và coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Kết luận thanh tra công tác In sao đề thi và coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Lượt xem:

Ngày 12/7/2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 06/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác In sao đề thi và coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Kết luận thanh tra chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Lượt xem:

Ngày 24/8/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 1147/KL-SGDĐT về việc thanh tra chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra về công tác in sao đề thi và coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Kết luận thanh tra về công tác in sao đề thi và coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Lượt xem:

Ngày 14/8/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1109-SGDĐT-TTr về việc Kết luận thanh tra về công tác in sao đề thi và coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

Kết luận thanh tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

Lượt xem:

Ngày 29/7/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1020-SGDĐT-TTr về việc Kết luận thanh tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.   [...]
Kết luận thanh tra về công tác PCTN năm 2020 tại Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy

Kết luận thanh tra về công tác PCTN năm 2020 tại Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy

Lượt xem:

Ngày 29/6/2020, Sở Giáo dục Và Đào tạo đã có Kết luận số 827/KL-SGDĐT về thanh tra về công tác PCTN năm 2020 tại Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra Thi Nghề phổ thông năm học 2019-2020

Kết luận thanh tra Thi Nghề phổ thông năm học 2019-2020

Lượt xem:

Ngày 12/6/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Kết luận số 723/KL-SGDĐT về việc Kết luận thanh tra Thi Nghề phổ thông năm học 2019-2020./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.   [...]