Kết luận thanh tra về công tác in sao đề thi và coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 14/8/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1109-SGDĐT-TTr về việc Kết luận thanh tra về công tác in sao đề thi và coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.