Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 29/10/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 09/KL-SGDĐT về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường MN THSP Kon Tum năm học 2022-2023

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.