Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại trường THPT Quang trung

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 20/12/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 11/KL-SGDĐT về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại trường THPT Quang trung.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.