Thông báo kết quả kiểm tra công tác thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2023-2024.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 05/02/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 58/TB-SGDĐT về kết quả kiểm tra công tác thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2023-2024.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.