Kết luận thanh tra chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 24/8/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 1147/KL-SGDĐT về việc thanh tra chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.