Kết luận thanh tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 29/7/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1020-SGDĐT-TTr về việc Kết luận thanh tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.