THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI VÒNG 1 VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO KẾT QUẢ THI VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI VÒNG 1 VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO KẾT QUẢ THI VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

 1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI VÒNG 1 VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO KẾT QUẢ THI VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022-2023 2.PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022-2023 3.  PHỤ LỤC 2. KẾT [...]
Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022-2023

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022-2023

Lượt xem:

1. Nội dung thông báo 2. Danh sách TS đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 1 3. Danh sách TS không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 1   [...]
Bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu

Bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu

Lượt xem:

Ngày 14/11/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu cho đồng chí Bùi Văn Minh. Tham dự có TS. Đoàn Thành Nhân-Phó Giám đốc Sở GDĐT; đồng chí Huỳnh Thời-Trưởng phòng TCCB; đồng chí Lê Châu Vân-Trưởng phòng GDTrH cùng tập thể Ban Giám hiệu, giáo viên, nhân viên Trường [...]
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 – 2023

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

1. Kế hoạch tuyển dụng: Tải tại đây 2. Phụ lục : Chỉ tiêu tuyển dụng: Tải tại đây 3. Phiếu đăng ký dự tuyển: Tải tại đây 4. Hướng dẫn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Tải tại đây 5. Hướng dẫn nộp lệ phí thi tuyển: Tải tại đây 6. Tài liệu ôn tập: 6.1. Danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức 2022: Tải tại [...]
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

1. Quyêt định 2. Phụ lục   Tải toàn bộ tại đây: QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm2023 của Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum [...]
Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023

Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023

Lượt xem:

Ngày 06/12/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 779/QĐ-SGDĐT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2023

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2023

Lượt xem:

Ngày 26/12/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 226/TB-SGDĐT về việc thông báo lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2023. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022

Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022

Lượt xem:

Ngày 15/12/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Báo cáo số 475/BC-SGDĐT về việc báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./ [...]
Báo cáo công tác thanh tra năm 2022

Báo cáo công tác thanh tra năm 2022

Lượt xem:

Ngày 15/12/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Báo cáo số 474/BC-SGDĐT về việc báo cáo công tác thanh tra năm 2022. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kế hoạch thanh tra năm học 2022-2023

Kế hoạch thanh tra năm học 2022-2023

Lượt xem:

Ngày 25/9/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 565/QĐ-SGDĐT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm học 2022-2023. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2022

Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2022

Lượt xem:

Ngày 21/9/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 561/QĐ-SGDĐT về việc Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2022. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

Triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

Lượt xem:

Ngày 15 tháng 8 năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Văn bản số 3883 về việc triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022. Chi tiết văn bản tại đây. Hướng dẫn thanh toán trực tuyến:  Khuyến nghị, lưu ý đối với thí sinh khi thực hiện nộp trực tuyến lệ phí xét tuyển:  [...]
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Ngày 15/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum  đã ban hành Quyết định số  460/QĐ-UBND(CT) về  thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Quyết định 460) Theo Quyết định  460 thì thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên [...]
Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023

Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023

Lượt xem:

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, thời gian tựu trường sớm nhất sẽ trước 1 tuần. [...]
Hướng dẫn việc tổ chức thi, xét tuyển sinh vào lớp 10, đợt 2 năm học 2022-2023 đối với các trường THPT, PT DTNT

Hướng dẫn việc tổ chức thi, xét tuyển sinh vào lớp 10, đợt 2 năm học 2022-2023 đối với các trường THPT, PT DTNT

Lượt xem:

Ngày 26/7/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1437/SGDĐT-QLCL&GDCN về việc tổ chức thi, xét tuyển sinh vào lớp 10, đợt 2 năm học 2022-2023 đối với các trường THPT, PT DTNT (Gọi tắt là Công văn 1437). Theo Công văn 1437, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn việc tổ chức thi, xét tuyển sinh vào lớp 10, đợt 2 [...]
Báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2022

Lượt xem:

Ngày 17/6/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2022. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm 2022

Lượt xem:

Ngày 15/6/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm 2022. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2022-2023 đối với các trường THPT, PT DTNT, TT GDTX tỉnh Kon Tum và các TT GDNN-GDTX

Hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2022-2023 đối với các trường THPT, PT DTNT, TT GDTX tỉnh Kon Tum và các TT GDNN-GDTX

Lượt xem:

Ngày 28 tháng 4 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum hướng dẫn công tác tuyển sinh vào trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum, các trường THPT, Phân hiệu THPT Lương Thế Vinh, các trường Phổ thông DTNT, Phân hiệu Trường Phổ thông DTNT tỉnh tại huyện Ia H’Drai; Trung tâm GDTX tỉnh Kon Tum và Trung tâmGDNN-GDTXcác huyện, chi tiết văn bản hướng dẫn tại đây  [...]
Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023

Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023

Lượt xem:

[...]
Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023

Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, năm học 2022-2023, chi tiết tại file đính kèm    [...]
Trang 2 / 3«123 »