Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC quý I năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 17/3/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC quý I năm 2023.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.