Hướng dẫn việc tổ chức thi, xét tuyển sinh vào lớp 10, đợt 2 năm học 2022-2023 đối với các trường THPT, PT DTNT

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 26/7/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1437/SGDĐT-QLCL&GDCN về việc tổ chức thi, xét tuyển sinh vào lớp 10, đợt 2 năm học 2022-2023 đối với các trường THPT, PT DTNT (Gọi tắt là Công văn 1437).

Theo Công văn 1437, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn việc tổ chức thi, xét tuyển sinh vào lớp 10, đợt 2 năm học 2022-2023 đối với các trường THPT, PT DTNT. Cụ thể như sau:

1.Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh chưa đăng ký dự thi hoặc đã đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT, PT DTNT năm học 2022-2023 (Khóa thi ngày 13/6/2022) tại các đơn vị nhưng không thể tham gia dự thi.

Lưu ý: Thí sinh đã tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT, PT DTNT năm học 2022-2023 (Khóa thi ngày 13/6/2022) không được tham dự Kỳ thi đợt 2.

2. Thời gian tuyển sinh

2.1. Nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 10/8/2022 đến ngày 18/8/2022. Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường dự tuyển (nguyện vọng 1).

2.2. Thời gian dự thi: Ngày 20/8/2022.

2.3. Lịch thi

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài
Sáng Ngữ văn 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
Tiếng Anh 60 phút 09 giờ 25 09 giờ 30
Chiều Toán 90 phút 13 giờ 55 14 giờ 00
  1. Về tổ chức Kỳ thi

– Không tổ chức tuyển sinh đợt 2 vào trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum và trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Chỉ tổ chức tuyển sinh đợt 2 đối với các trường THPT, diện không hưởng chế độ nội trú các trường PT DTNT còn lại trong trường hợp các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu (chỉ tiêu xét tuyển sinh đợt 2 cụ thể của các trường theo Phụ lục đính kèm).

– Về đề thi: Sử dụng đề thi Dự bị Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023 (Khóa thi ngày 13/6/2022).

– Về việc coi thi, chấm thi và phúc khảo bài thi:

+ Sở GDĐT thành lập Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo bài thi (nếu có) đối với các trường đứng chân trên địa bàn thành phố Kon Tum.

+ Đối với các trường đứng chân trên địa bàn các huyện: Giao các đơn vị thành lập Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo bài thi (nếu có) theo quy định cho thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường. Sở bàn giao cho các đơn vị bì đựng đề thi đã được niêm phong đến từng phòng thi.

– Về xét tuyển: Sau thời gian phúc khảo bài thi, các đơn vị tổ chức xét tuyển sinh theo quy định tại Công văn số 798 đối với các thí sinh. Các đơn vị hoàn thành việc xét tuyển sinh chậm nhất vào ngày 31/8/2022.

 

Chi tiết công văn xem tại đây