Báo cáo công tác thanh tra quý I năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 17/3/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Báo cáo số 93/BC-SGDĐT về việc báo cáo công tác thanh tra quý I năm 2023.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.