Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 15/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum  đã ban hành Quyết định số  460/QĐ-UBND(CT) về  thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Quyết định 460)

Theo Quyết định  460 thì thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

1. Thời gian tựu trường: Từ ngày 29 tháng 8 năm 2022. Riêng đối với lớp 1: Từ ngày 22 tháng 8 năm 2022 (thực hiện “Tuần làm quen” và triển khai tăng cường Tiếng Việt cho trẻ trước khi vào lớp 1 nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030)

2. Tổ chức khai giảng vào ngày 05 tháng 9 năm 2022.

3. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I: Bắt đầu học kỳ I vào ngày 06 tháng 9 năm 2022, kết thúc học kỳ I trước ngày 08 tháng 01 năm 2023

4. Ngày bắt đầu học kỳ II, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II và kết thúc năm học: Bắt đầu học kỳ II vào ngày 09 tháng 01 năm 2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25 tháng 5 năm 2023 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2023.

5. Tổng số tuần thực học:

    – Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông là 35 tuần.

    – Đối với giáo dục thường xuyên: Đối với các lớp 8, lớp 9 cấp trung học cơ sở và lớp 11, lớp 12 cấp trung học phổ thông là 32 tuần. Đối với các lớp 6, lớp 7 cấp trung học cơ sở và lớp 10 cấp trung học phổ thông là 35 tuần

6. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 01 tháng 6 năm 2023.

7. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2023-2024 trước ngày 15 tháng 7 năm 2023.

8. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, lớp 12 và thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

9 .Thời gian nghỉ lễ, tết: Thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hiện hành. Riêng thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán năm Quý Mão bắt đầu từ ngày 16 tháng 01 năm 2023 (nhằm ngày 25 tháng Chạp, năm Nhâm Dần) đến hết ngày 28 tháng 01 năm 2023 (nhằm Mùng 7 tháng Giêng, năm Quý Mão)

10. Thời gian nghỉ hè của giáo viên là 08 tuần bao gồm nghỉ phép năm, được thực hiện trong thời gian hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm phù hợp với đặc điểm của nhà trường và kế hoạch thời gian năm học.

Xem chi tiết Quyết định