Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 26/12/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 226/TB-SGDĐT về việc thông báo lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2023.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.