Kế hoạch tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2023 -2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 03/4/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum ban hành Kế hoạch số 49/KH-SGDĐT về tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2023 -2024, chi tiết tại file đính kèm.