Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 21/9/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 561/QĐ-SGDĐT về việc Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2022.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.