Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 06/12/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 779/QĐ-SGDĐT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.