Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020 – 2021

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

Ngày 19/10/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn 1490/SGDĐT-QLCLGDCN về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020 – 2021 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Về việc xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về các khoản thu dịch vụ trong cơ sở giáo dục công lập

Về việc xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về các khoản thu dịch vụ trong cơ sở giáo dục công lập

Lượt xem:

Ngày 15/10/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo dã ban hành Công văn số 1474 V/v xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về các khoản thu dịch vụ trong cơ sở giáo dục công lập. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM 2020

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM 2020

Lượt xem:

Ngày 05/10/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 179/TB-SGDĐT về việc thông báo kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020 đối với giáo viên tại các đơn vị trực thuộc Sở. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
PHÓNG SỰ: TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ

PHÓNG SỰ: TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ

Lượt xem:

[...]
Phát động, hưởng ứng cuộc thi viết “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ IV năm học 2020-2021

Phát động, hưởng ứng cuộc thi viết “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ IV năm học 2020-2021

Lượt xem:

Ngày 21/9/2020 Báo Giáo dục Thời đại đã ban hành Công văn số 6851/GDTĐ về việc phát động, hưởng ứng cuộc thi viết “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ IV năm học 2020-2021. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2020-2021

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2020-2021

Lượt xem:

Ngày 29/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn 1349/SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2020-2021. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục dân tộc

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục dân tộc

Lượt xem:

Ngày 25/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1361/SGDĐT-GDMN Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục dân tộc./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.   [...]
Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở Giáo dục và Đào tạo công lập đến hết năm 2020

Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở Giáo dục và Đào tạo công lập đến hết năm 2020

Lượt xem:

Ngày 23/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở Giáo dục và Đào tạo công lập đến hết năm 2020./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021

Lượt xem:

Ngày 21/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1299/SGDĐT-GDTrH Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Đào tạo nâng cao nguồn nhân lực

Đào tạo nâng cao nguồn nhân lực

Lượt xem:

[...]
Chăm lo cho học sinh nghèo, học sinh vùng khó khăn đến trường

Chăm lo cho học sinh nghèo, học sinh vùng khó khăn đến trường

Lượt xem:

[...]
Tác giả ‘Thiết bị kiểm soát học sinh trên xe đưa đón’ là học sinh lớp 9 ở Kon Tum

Tác giả ‘Thiết bị kiểm soát học sinh trên xe đưa đón’ là học sinh lớp 9 ở Kon Tum

Lượt xem:

Tác giả ‘Thiết bị kiểm soát học sinh trên xe đưa đón’ là học sinh lớp 9 ở Kon Tum Học sinh chỉ cần quẹt thẻ vào thiết bị khi lên xuống xe, lái xe sẽ kiểm soát được số lượng học sinh lên xuống xe một cách dễ dàng và chính xác. Ngoài thiết bị kiểm soát học sinh trên xe đưa đón, An chế tạo thành công [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục Mầm non

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục Mầm non

Lượt xem:

Ngày 16/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1282/SGDĐT-GDMN Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục Mầm non./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021

Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021

Lượt xem:

Ngày 16/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1281/SGDĐT-TTr Về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2020-2021

Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2020-2021

Lượt xem:

Ngày 16/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1283/SGDĐT-TTr Về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2020-2021./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021

Lượt xem:

Ngày 15/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1262/SGDĐT-GDTH Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2020-2021

Hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2020-2021

Lượt xem:

Ngày 16/9/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1283/SGDĐT-TTr về việc Hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2020-2021. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bệnh bạch hầu

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bệnh bạch hầu

Lượt xem:

Ngày 14/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1251/SGDĐT-GDTrH về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bệnh bạch hầu. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.   [...]
Trang 1 / 2712345 » 1020...Cuối »