Công khai dự toán ngân sách năm 2018

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 12/3/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số111/QĐ-SGDĐT về việc công bốcông khai dự toán ngân sách năm 2018.

Chi tiết trong tệp đính kèm./.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN