Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 21/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1299/SGDĐT-GDTrH Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021./.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.