Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ quản lý giáo dục năm 2018 tại trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 30/3/2018, Sở GDĐT Kon Tum ban hành Công văn số 345/SGDĐT-GDTXCN về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ quản lý giáo dục năm 2018 tại trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum.

Theo đó, Sở GDĐT Kon Tum thống nhất cho trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý và giáo viên trong nguồn quy hoạch của các cấp học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết trong tệp đính kèm./.