HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2019-2020

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm./. [...]
CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM HỌC 2019-2020 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM HỌC 2019-2020 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

Lượt xem:

Ngày 08/8/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT về Chỉ thị nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2010 của ngành Giaó dục Chi tiết trong tệp đính kèm ./. [...]
Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ quản lý giáo dục năm 2018 tại trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ quản lý giáo dục năm 2018 tại trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum

Lượt xem:

Ngày 30/3/2018, Sở GDĐT Kon Tum ban hành Công văn số 345/SGDĐT-GDTXCN về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ quản lý giáo dục năm 2018 tại trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum. Theo đó, Sở GDĐT Kon Tum thống nhất cho trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho [...]
Hướng dẫn hồ sơ đăng ký dự thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017

Hướng dẫn hồ sơ đăng ký dự thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017

Lượt xem:

Ngày 24/3/2017, Sở GDĐT ban hành Công văn số 354/SGDĐT-KTQLCLGDCNTT về việc hướng dẫn hồ sơ thi THPT quốc gia năm 2017, trong đó quy định rõ thời gian đăng ký dự thi, thành phần hồ sơ đối với các loại đối tượng đăng ký dự thi, nơi đăng ký dự thi và trách nhiệm của các đơn vị được Sở GDĐT giao trách nhiệm nhận hồ sơ đăng ký [...]
Bộ GDĐT ban hành hướng dẫn Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017

Bộ GDĐT ban hành hướng dẫn Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017

Lượt xem:

Bộ GD&ĐT vừa có Công văn gửi tới các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng; Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng về nội dung hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT và xét công nhận tốt nghiệp năm 2017.  Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2017 (gọi tắt là Kỳ thi) được [...]
Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với Giáo dục thường xuyên

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với Giáo dục thường xuyên

Lượt xem:

Ngày 08/9/2016, Sở GDĐT Kon Tum đã ban hành Công văn số1090/SGDĐT-GDTXCN về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 đối với GDTX, trong đó đã chỉ ra nhiệm vụ chung cho ngành học trong năm hoc 2016 – 2017 như sau: Tiếp tục triển khai Kế hoạch của ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn [...]
Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 đổi với GDTX

Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 đổi với GDTX

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 984/SGDĐT- GDTXCN ngày 07/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 đối với GDTX, cụ thể như sau: 1. Xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2015-2016, nội dung gồm hai phần: 1.1. Báo cáo tống [...]
Quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Lượt xem:

Ngày 29/10/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 5624/BGDĐT-GDTX về việc hướng dẫn quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh thực hành trình độ A, B, C ban hành theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 (gọi tắt là Quyết định số 177) và Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 về việc quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng [...]
Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 1246/BGDĐT-GDTX ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3. Đe việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam trở thành sự kiện thông tin truyền thông có ý nghĩa đặc biệt, phủi huy được giá trị, ý nghĩa tích cực của Ngày Sách Việt Nam trong đởi sống cộng [...]
Lựa chọn chuyên đề, đề xuất nội dung bồi dưỡng thường xuyên năm 2016

Lựa chọn chuyên đề, đề xuất nội dung bồi dưỡng thường xuyên năm 2016

Lượt xem:

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và GDTX năm 2016 đáp ứng được ỵêu cầu, nhiệm vụ năm học 2016- 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo trưng cầu ý kiến về việc chọn và đề xuât nội dung bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cụ thế như sau: 1. Quy định về số chuyên đề và [...]
Thông báo đăng ký dự tuyển Chương trình Học bổng Chính phủ Australia năm 2016

Thông báo đăng ký dự tuyển Chương trình Học bổng Chính phủ Australia năm 2016

Lượt xem:

Căn cứ thông báo về Chương trình Học bổng Chính phủ Australia năm 2016 ngày 18/01/2016 của Văn phòng Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum thông báo về việc đăng ký dự tuyển Chương trình Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam năm 2016, với các nội dung như sau: I. Đối tượng Tất cả các ứng [...]
Hướng dẫn Hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng năm 2015

Hướng dẫn Hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng năm 2015

Lượt xem:

1. Hồ sơ ĐKXT bao gồm: – Phiếu đăng ký xét tuyển có ghi rõ đợt xét tuyển, được đăng ký 4 ngành của một trường cho mỗi đợt xét tuyển, các nguyện vọng được xếp thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Mỗi nguyện vọng cần chỉ rõ ngành đăng ký xét tuyển và tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển (theo mẫu quy định); – [...]
Hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm 2015

Hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm 2015

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 2012/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện công tác bồi dường thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục [...]
Thông báo kế hoạch triệu tập học sinh cử tuyển

Thông báo kế hoạch triệu tập học sinh cử tuyển

Lượt xem:

Căn cứ Ọuvểt định sổ 1281/QB-UBND ngày 11 thána 12 năm 2014 của ủy ban Nhàn dân lỉnh Kon Tum vè việc cứ học sinh di học đại học theo chế độ cử tuyển, Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung thông báo kế hoạch triệu tập học sinh cử tuyển như sau:   1.Về số lượng học sinh được xét tuvển:        9/9 em. 2.    Kế [...]
Chương trình tư vấn tuyển sinh- hướng nghiệp do Báo Tuổi trẻ tổ chức tại tỉnh Kon Tum

Chương trình tư vấn tuyển sinh- hướng nghiệp do Báo Tuổi trẻ tổ chức tại tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Năm 2015, Báo Tuổi trẻ cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh cho thí sinh trong cả nước. Đây là dịp để các học sinh trên địa bàn tỉnh Kon tum tiếp cận nhiều hơn với những thông tin về công tác tuyến sinh, giúp các học sinh định hướng nghề nghiệp trong tương lai đúng khả năng, sở [...]
Tập huấn giáo viên cốt cán TTGDTX tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học

Tập huấn giáo viên cốt cán TTGDTX tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 5457/BGDĐT-VP ngày 02/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum thông báo triệu tập cán bộ, giáo viên tham dự lớp tập huấn giáo viên cốt cán trung tâm giáo dục thường xuyên về tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tô chức.   1. Thòi gian: [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với GDTX

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với GDTX

Lượt xem:

Sở GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với giáo dục thường xuyên (GDTX).   [...]
Tuyển sinh cử tuyển năm học 2014-2015

Tuyển sinh cử tuyển năm học 2014-2015

Lượt xem:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Phiếu chuyển 1844/PC-TH, ngày 16/9/2014 về việc tham mưu ƯBND tỉnh triển khai thực hiện công tác cử tuyển năm học 2014-2015; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo chỉ tiêu cử tuyển vào các cơ sở giáo dục Đại học năm học 2014-2015 của các địa phương đã được Bộ Giáo dục [...]
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn GDCD

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn GDCD

Lượt xem:

Triển khai thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân nhằm chuẩn hóa đội ngũ giáo viên [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học đối với GDTX năm học 2014-2015

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học đối với GDTX năm học 2014-2015

Lượt xem:

Căn cứ Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015; Căn cứ Công văn số 4221/BGDĐT-GDTX ngày 8/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 [...]
Thời gian đào tạo TCCN từ 1,5 đến 4 năm

Thời gian đào tạo TCCN từ 1,5 đến 4 năm

Lượt xem:

Dự thảo quy chế đào tạo TCCN quy định thời gian đào tạo TCCN từ 1,5 đến 4 năm tùy đối tượng học sinh. Cụ thể, thời gian đào tạo từ 3 – 4 năm học đối với chương trình được thiết kế cho học sinh đã có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) hoặc tương đương; Hai năm học đối với chương trình được thiết kế [...]
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giáo dục

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giáo dục

Lượt xem:

Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng” Ngay sau Cách mạng tháng Tám, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vấn đề chống nạn dốt.. [...]