NỘP BÀI GIẢNG E-LEARNING NĂM HỌC 2022 – 2023

NỘP BÀI GIẢNG E-LEARNING NĂM HỌC 2022 – 2023

Lượt xem:

1. HƯỚNG DẪN NỘP BÀI GIẢNG E-LEARNING Bước 1: Đăng nhập tài khoản office 365 của đơn vị Bước 2. Mở một tab mới và truy cập website của Sở Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ: kontum.edu.vn Bước 3. Chọn menu theo thứ tự như sau: Quản lý trực tuyến -> NỘP BÀI GIẢNG E-LEARNING 2. DÀNH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 1. THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 2. THPT [...]
NỘP HỌC LIỆU SỐ NĂM HỌC 2022 -2023

NỘP HỌC LIỆU SỐ NĂM HỌC 2022 -2023

Lượt xem:

1. HƯỚNG DẪN NỘP HỌC LIỆU SỐ  Bước 1: Đăng nhập tài khoản office 365 của đơn vị Bước 2. Mở một tab mới và truy cập website của Sở Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ: kontum.edu.vn Bước 3. Chọn menu theo thứ tự như sau: Quản lý trực tuyến -> Nộp học liệu số GDTrH 2. DÀNH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 1. THPT chuyên Nguyễn [...]