NỘP BÀI GIẢNG E-LEARNING NĂM HỌC 2022 – 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. HƯỚNG DẪN NỘP BÀI GIẢNG E-LEARNING

Bước 1: Đăng nhập tài khoản office 365 của đơn vị

Bước 2. Mở một tab mới và truy cập website của Sở Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ: kontum.edu.vn

Bước 3. Chọn menu theo thứ tự như sau: Quản lý trực tuyến -> NỘP BÀI GIẢNG E-LEARNING

2. DÀNH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. THPT chuyên Nguyễn Tất Thành

2. THPT Kon Tum

3. THCS-THPT Liên Việt Kon Tum

4. THPT Trường Chinh

5. THPT Duy Tân

6. THPT Lương Thế Vinh

7. THPT Ngô Mây

8. THPT Nguyễn Du

9. THPT Lê Lợi

10. THPT Nguyễn Trãi

11. THPT Nguyễn Văn Cừ

12. THPT Phan Bội Châu

13. THPT Phan Chu Trinh

14. THPT Quang Trung

15. THPT Chu Văn An

16. THPT Trần Quốc Tuấn

17. PT DTNT Đăk Hà

18. PT DTNT Đăk Tô

19. PT DTNT Kon Rẫy

20. PT DTNT Sa Thầy

21. PT DTNT Tỉnh

22. PT DTNT Tỉnh tại IaH’drai

23. PT DTNT Kon Plong

24. PT DTNT Tu Mơ Rông

26. PT DTNT Đăk Glei

27. THCS Lý Tự Trọng

28. TT GDTX tỉnh

3. PHÒNG GDĐT CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ VÀ CÁC TRUNG TÂM GDNN – GDTX

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRUNG TÂM GDNN – GDTX
1. Phòng GDĐT Đăk Hà

2. Phòng GDĐT Đăk Tô

3. Phòng GDĐT Ngọc Hồi

4.Phòng GDĐT Đăk Glei

5. Phòng GDĐT Kon Plong

6. Phòng GDĐT Kon Rẫy

7. Phòng GDĐT Sa Thầy

8. Phòng GDĐT Tu Mơ Rông

9. Phòng GDĐT IaH’drai

10. Phòng GDĐT TP Kon Tum

1. Trung Tâm GDNN – GDTX Đăk Hà

2. Trung Tâm GDNN – GDTX Đăk Tô

3. Trung Tâm GDNN – GDTX Đăk Glei

4. Trung Tâm GDNN – GDTX Ngọc Hồi

5. Trung Tâm GDNN – GDTX Sa Thầy

6. Trung Tâm GDNN – GDTX Tu Mơ Rông

7. Trung Tâm GDNN – GDTX Kon Rẫy

8.  Trung Tâm GDNN – GDTX Kon Plông