Đăng ký, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 à thanh toán trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Hướng dẫn