Danh mục vật dụng được mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT theo quy định mới nhất? Một số lưu ý trong phòng thi tốt nghiệp THPT dành cho thí sinh?

Lượt xem:

Đọc bài viết

Danh mục vật dụng được mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT theo quy định mới nhất hiện nay? Thi sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT cần lưu ý những quy định gì trong phòng thi để đảm bảo hoàn thành tốt bài thi của mình?

Danh mục vật dụng được mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT theo quy định mới nhất hiện nay?

Căn cứ theo điểm b khoản 4 Điều 14 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT (sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT) thì thí sinh được phép mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT những vật dụng sau:

(1) Bút viết; bút chì; tẩy chì

(2) Thước kẻ; êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình;

(3) Máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ;

* Đối với các mẫu máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ được mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT năm nay thì hiện tại chưa có văn bản quy định.

Tuy nhiên có thể tham khảo các loại máy tính được quy đinh tại Mục 2 Công văn 2318/BGDĐT-CNTT năm 2022. Cụ thể là các mẫu máy sau:

– Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX- 580VN X, FX-880BTG;

– VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus;

– Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT- 570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS, NT-690VE X;

– Thiên Long FX590VN Flexio, FX680VN Flexio;

– Deli W1710, WD991ES;

– Eras E370, E371, E372, E379, E380;

– Vinaplus FX-580VNX PLUS II, FX-580 X, FX-580VN PLUS, FX- 570VN PLUS, FX-570MS;

– Các máy tính bỏ túi đáp ứng quy định của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

(4) Atlat Địa lí Việt Nam được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 (không có đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác).

Lưu ý: Khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi sinh không được phép mang những vật dụng sau vào phòng thi:

– Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn;

– Vũ khí và chất gây nổ, gây cháy;

– Tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Danh mục vật dụng được mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT theo quy định mới nhất? Một số lưu ý trong phòng thi tốt nghiệp THPT dành cho thí sinh?

Danh mục vật dụng được mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT theo quy định mới nhất? Một số lưu ý trong phòng thi tốt nghiệp THPT dành cho thí sinh? (Hình từ Internet)

Thi sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT cần lưu ý những quy định gì trong phòng thi?

Theo khoản 4 Điều 14 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT (sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT) thì ngoài những vật dụng được phép và không được mang vào phòng thi, thi sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT cần phải lưu ý một số quy định sau:

(1) Thí sinh phải nhớ đem theo thẻ dự thi để trình cho cán bộ coi thi; ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình;

(2) Trước khi làm bài thi, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của mình vào đề thi, giấy thi, Phiếu TLTN, giấy nháp.

Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in; nếu phát hiện thấy đề thi thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ phải báo cáo ngay với cán bộ coi thi trong phòng thi, chậm nhất 05 (năm) phút từ thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài;

(3) Trong thời gian ở phòng thi phải giữ trật tự; báo cáo ngay cho cán bộ coi thi khi người khác chép bài của mình hoặc cố ý can thiệp vào bài của mình;

Không được trao đổi, bàn bạc, chép bài của người khác, cho người khác chép bài, sử dụng tài liệu trái quy định để làm bài thi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận;

Nếu muốn có ý kiến thí sinh phải giơ tay xin phép cán bộ coi thi, sau khi được phép, thí sinh đứng trình bày công khai ý kiến của mình. Không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được viết bằng bút chì, trừ tô các ô trên Phiếu TLTN; chỉ được viết bằng một màu mực (không được dùng mực màu đỏ);

(4) Không được rời khỏi phòng thi cho đến khi hết thời gian làm bài thi trắc nghiệm; đối với buổi thi môn tự luận, thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2/3 (hai phần ba) thời gian làm bài của buổi thi, phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi.

Trong trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi phòng thi khi được phép của cán bộ coi thi và phải chịu sự giám sát của cán bộ giám sát.

Việc ra khỏi phòng thi, khu vực thi của thí sinh trong trường hợp cần cấp cứu phải có sự giám sát của công an cùng cán bộ giám sát cho tới khi hết giờ làm bài của buổi thi và do Trưởng Điểm thi quyết định;

(5) Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, phải ngừng làm bài ngay, bảo quản nguyên vẹn bài thi. Khi nộp bài thi tự luận, phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào Phiếu thu bài thi; thí sinh không làm được bài cũng phải nộp tờ giấy thi (đối với bài thi tự luận), Phiếu TLTN (đối với bài thi trắc nghiệm).

Thuvienphapluat.vn