Kế hoạch thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 8/7/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum đã có Kế hoạch số 66/KH-SGDĐT vềKế hoạch thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020./.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm ./.