Quyết định Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần; danh mục dịch vụ công trực tuyến được giảm lệ phí theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và danh mục dịch vụ công trực tuyến cắt giảm thời gian giải quyết thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết