Tài liêu Hội nghị công tác Văn phòng – 25/8/2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Tài liệu Hội nghị của Bộ GDĐT: Tải tại đây

2. Tham luận về công tác truyền thông giáo dục: Tải tại đây

3. Báo cáo công tác Văn phòng  năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ công tác Văn phòng 2022-2023 – Sở GDĐT: Tải tại đây

XEM TRƯC TUYẾN