Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 08 năm thực hiện Quyết định số

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 08 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY: TAI LIEU HOI NGHI TRUC TUYEN