Tài liệu Hội nghị về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 giữa Ban Chỉ đạo cấp quốc gia với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tải tài liệu tại đây: Tài liệu Hội nghị trực tuyến công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

1. Chương trình Hội nghị

2. Báo cáo công tác chuẩn bị Kỳ thi THPT năm 2024 của Ban Chỉ đạo quốc gia về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

3. Báo cáo công tác chuẩn bị Kỳ thi THPT năm 2024 của Sở GDĐT