Tài liệu họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24/8/2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tài liệu họp  với Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo về  đánh giá thực trạng, kết quả phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật  tự, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong cơ sở giáo dục năm 2022

1. Báo cáo kết quả công tác phối hợp phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong các cơ sở giáo dục năm 2022: Tải tại đây

2. Phụ lục: Tải tại đây

3. Quyết định kiểm tra, khảo sát công tác phối hợp phognf, chống tội phạm và vi phạm luật trong các cơ sở giáo dục tại Kon Tum và Quảng Ngãi: Tải tại đây